Human Capital d.o.o.
Zagreb (Grad Zagreb)
Rudolfa Bićanića 38

OIB: 08542404385

MBS: 080938288

Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Osobe ovlaštene za zastupanje
Jasna Rilović, OIB: 96103859827
Zagreb, Rudolfa Bićanića 38
– direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno